Pönö-logo

Hanke

Hankkeessamme edistämme pönötysvapaata utopiaa monin eri tavoin. Kutsumme työtämme uudistavaksi häiriöksi. Näemme, että hankkeellamme on yhteiskunnallista merkitystä.

Pönötysvapaa utopia

Pönötys on vallan osoittamista muille, itsensä etuoikeutetuksi ja tärkeäksi kokemista. Se kumpuaa asemasta, rakenteista, asiantuntijuudesta ja persoonasta. Pönötys ilmenee puhevaltana suhteessa muihin, henkisenä etuiluna, kohtaamattomuutena ja paikan näyttämisenä vähempiarvoisille.

Kun oma agenda ajaa yli kaiken muun, syntyy kuuntelemattomuutta ja näkemättömyyttä. Oppiminen ei kiinnosta. Oma status ja oikeassa olemisen tarve ohittavat muiden sanottavan, vaikka toisen näkökulma olisi tärkeä. Pönötys syö dialogia, kohtaamisia ja luottamusta.

Pönötysvapaus on utopia, jossa ”mitä”, ”miksi” ja ”miten” on tärkeämpää kuin ”kuka”. Luovuus, osaamiset ja ihmiset nousevat esille. Pönötysvapaus edistää tasa-arvoisia kohtaamisia, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista ja yhdessä tekemistä. Pönötysvapaus arvostaa kaikkien osaamista ja katsoo rohkeasti statusten ja hierarkioiden muurien taakse.

Pönötysvapaus on tahtoa kutsua mukaan, ei sulkea ulos. Se on dialogin, osallisuuden ja demokratian vahvistamista, kansalaishyvinvoinnin ja kansalaiskyvykkyyden edistämistä. Pönötysvapaus on kohtaamistahtoa, kykyä ajatella itse, yhdessä ja toisin.

Pönötysvapaus on myös itseironiaa, lempeää ja humoristista katsetta peiliin. Matka kohti pönötysvapaata utopiaa on kollektiivinen tietoiseksi tulemisen prosessi.

Tämän hankkeen on ideoinut ja sitä toteuttaa SID-ryhmä vuosina 2024–2025.

Kiitämme Koneen säätiötä tuesta.

Koneen säätiö -logo

YHTEYDET:
Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä täällä. Contact Us | © ponotysvapaus.fi 2024