Pönö-logo

Tietosuoja

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, miten ponotysvapaus.fi sivustolla käsittellään verkkopalveluiden käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. Noudatamme toiminnassamme soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä noudattavat toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

SID-ryhmä
c/o Koskinen
Mäyrätie 2 E 61
00800 HELSINKI
Y-tunnus: 1522484-0

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mika Ilari Koskinen
hallituksen puheenjohtaja
Sähköposti: info@ponotysvapaus.fi

3. REKISTERIN NIMI

ponotysvapaus.fi yhteydenotto- ja osallistumisrekisteri.

4. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

ponotysvapaus.fi kerää yhteydenottolomakkeiden ja kyselylomakkeiden kautta henkilötietoja rekisteriinsä. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käyttötarkoituksen mukaisesti tarpeen. Tietoja kerätään käyttötarkoituksen mukaisesti ja niiden laajuus vaihtelee käyttötarkoituksesta riippuen.

5. MITEN PITKÄÄN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Henkilötietoja pidetään rekistereissä vain niin pitkään kuin on välttämätöntä ja käyttötarkoitus on täytetty. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla, viimeistään kuukauden kuluess projektin päättymisestä (vuosi 2025). Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, jossa rekisteröitävä on ne antanut ja päivitykset tehdään rekisteröidyn ohjeiden tai pyynnön perusteella.

6. MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI JA KENELLE LUOVUTAMME NIITÄ?

Käytämme tietoja yhteydenpitotarkoituksessa, kyselylomakkeiden vastausten analysointi- ja vertailutarkoituksessa sekä Haaste-osion lomakkeiden vastausten analysointi- ja vertailutarkoituksessa. Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Kolmansilla osapuolilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

7. MITEN SUOJAAMME HENKILÖTIETOSI?

Rekisteri on sähköisessä järjestelmässä salasanasuojattuna. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai rajatuilla rekisterinpitäjään sopimussuhteessa olevilla palveluntarjoajien työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heidän työntekijänsä ovat koulutettu käyttämään tietoja asianmukaisesti ja asiakastietojen käsittely vaatii salasanatunnistautumista. Rekisterin tietojen käyttäjiä koskee salassapitovelvollisuus.

8. OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ

Tietosuoja-asetus vahvistaa oikeuksiasi vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti pyyntösi toteutetaan 30 päivän sisällä.

Sinulla on rekisteröitynä oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus niiden korjaamiseen ja poistamiseen. Sinulla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen sekä oikeus kieltää suoramarkkinointi ja peruuttaa suostumuksesi.

Mikäli haluat tarkistaa tallennetut tietosi, vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojesi poistamista rekisteristä, toimitathan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Ota yhteyttä info@ponotysvapaus.fi

Muista sinulle kuuluvista oikeuksista löydät tietoa Tietosuojavaltuutetun sivulta: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

9. MUUTOKSET SELOSTEESSA

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta.

Sivusto kehittyy ja muuttuu ajan kuluessa. Tästä seuraa, että myös henkilötietojen tallentamiseen ja käyttöön saattaa tulla muutoksia. Silloin tietosuojakäytäntöjä päivitetään. Myös tietosuojalainsäädännön muutokset voivat asettaa tarpeita muuttaa tätä käytäntöä tai sen osia. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen. Pienemmistä muutoksista ja tarkistuksista ilmoitamme tässä selosteessa.

YHTEYDET:
Kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä täällä. Contact Us | © ponotysvapaus.fi 2024